İlk Yardım Nedir?

Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.

İlk yardımcı kimdir?

İlk yardımın tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta/yaralıya tıbbi araç ve gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle, sağlık ekibi gelinceye kadar, ilaçsız uygulamaları yapan, konuyla ilgili eğitim sonunda ilk yardımcı sertifikası almış kişiyi tanımlar.

İlk yardımın öncelikli amaçları nelerdir?

Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak,
Hasta/yaralının durumunun kötüleşmesini engellemek,
İyileştirmeyi kolaylaştırmak ilk yardımın öncelikli amaçlarıdır.

 

Eğitim sonunda kazanılması hedeflenen davranış şekilleri :

 • İşletmede mevcut tüm ilkyardım malzemeleri ve cihazları kullanarak acil durumlarda kazazedelere ilkyardım uygulamaları yapabilme becerisine sahip olmak
 • İşletmede bulunan tüm ilkyardım malzemelerini efektif olarak kullanarak kurtarma yapabilme becerisine ulaşmak
 • Acil durum Planında yer alan İlkyardım ekibinde içinde yapacağı görevin doğru olarak anlaşılması
 • Ekip olma ve ekip ruhu geliştirilmesi eğitimi ve uygulamaları
 • Sedyeli ve sedyesiz kazazede taşıma eğitimi ve uygulamaları
 • Temel ilkyardım bilgisine sahip olama
 • Telsiz ile irtibat kurabilme
 • İşletme acil durum kaçış planına hâkim,
 • İşletme içi adres bilgisine hâkim olmak.
 • Acil durum sonrası rapor hazırlayabilme.

Eğitim İçeriği:

 • Temel ilkyardım eğitimi
 • İşletmede bulunan tüm ilkyardım malzemelerini kullanma uygulaması
 • Acil durum Planında yer alan İlkyardım ekibi personeline, vardiyalara göre acil durumlardaki
 • İlkyardım ekibi içinde yapacağı görevin anlatılarak uygulamalarının yaptırılması
 • Ekip olma ve ekip ruhu geliştirilmesi eğitimi ve uygulamaları
 • Senaryolar üzerinden ilkyardım uygulamaları yaptırılması
 • Sedyeli ve sedyesiz kazazede taşıma eğitimi ve uygulamaları
 • Temel ilkyardım bilgisi eğitimi
 • Telsiz ile irtibat kurmayı öğrenmek
 • İşletme acil durum kaçış planına eğitimi
 • İşletme içi kroki ve adres bulma çalışmaları,
 • İlkyardım malzeme bakımı
 • Acil durum sonrası rapor hazırlama eğitimi

 

 

 

Çalışanlarınız, ilkyardımcı yetiştirmek için İSTANBUL DESTEK OSGB tarafından düzenlenen Sertifikalı İlkyardım kurslarına katılabilirler.

Sertifikalı İlkyardım Eğitimlerinin Aldırılması

Yürürlükteki İlkyardım Yönetmeliği’nin 16. Maddesi’ne göre (R.G. Tarihi: 18.03.2004; R.G. Sayısı: 25406) tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen çalışanların belirli oranlara yönelik sertifikalı ilkyardım programlarına katılmaları zorunludur.

Az tehlikeli işletmelerde çalışanlar arasında her yirmi personel için bir çalışan, çok tehlikeli ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde ise her on personel için bir çalışan olmak üzere, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş ilkyardım merkezlerinden “Temel İlkyardım Eğitimi” alarak işyerinde sertifikalı ilkyardımcının bulundurulması zorunludur. Alınan bu eğitim sonrasında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen teorik ve pratik sınavlarında başarılı olan personele ilkyardım ehliyeti – sertifikası verilmektedir.

İSTANBUL DESTEK OGSB olarak; işyerinizde veya Tekstilkent’te bulunan İlkyardım hizmet birimimizin eğitim sınıfında bu ihtiyacınıza yönelik uzman doktorlar tarafından belirlenen oran esas alınarak eğitimleriniz verilmekte ve sınava en iyi şekilde hazırlık yapılmaktadır.