İŞ YERİ PERİYODİK BAKIM VE ORTAM ÖLÇÜMLERİ

“İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü”ne ve ilgili yönetmeliklere göre iş yerlerinde termal konfor ve fiziki şartlar açısından uygunluğunun sürekli kontrol edilmesi gerekmektedir. İşveren, çalışan ortamında yapılan işten ortaya çıkan, çalışanların sağlık ve güvenliğini olumsuz etkileyen unsurları tespit etmek ve önleyebilmek için gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapmakla ve sağlıklı çalışma ortamı oluşturmakla yükümlüdür.

• Gürültü Ölçümleri ve Gürültü Haritaları
• Toz Ölçümleri ve Toz Dağılım Haritaları
• Çalışma Ortamındaki Kimyasalların Analizleri
• Asbest Ölçümleri
• Titreşim Ölçümleri
• Termal Konfor Ölçümleri (ısı, nem)
• Aydınlatma (Işık şiddeti) Ölçümleri
• Ağır Metal Ölçümleri
• Buhar ve Gaz Halindeki Organik ve İnorganiklerin Analizleri
• Aşırı Derecede Tehlikeli Maddelerin Analizleri(PAH)

Kişisel Maruziyet Ölçümleri
• Toz
• Gürültü
• Titreşim
• Organik ve İnorganik Buhar ve Gazlar
• Aşırı Derecede Tehlikeli Maddelerin Analizleri(PAH)