Hijyen Eğitimi

Gerekçe

GENEL AMAÇ : Kursiyer, uygun ortam sağlandığında sağlık ve hijyen kurallarına uygun olarak gıda üretim,satış ve su sektöründe halk sağlığının korunmasına ve geliştirilmesine katkı sağlamak.

5 Temmuz 2013 tarihli 26968 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Hijyen Yönetmeliğinin 2. Maddesinde de belirtildiği üzere;

1. Gıda üretim ve perakende iş yerleri.
2. İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerleri.
3. Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve pirsing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerler.
4. Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler.
5. Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kollarında çalışanlar ve işe yeni başlayacak olanların Hijyen Eğitimi alma zorunluluğu bulunmaktadır.

Hedef

Eğitimi alanların, aşağıda belirtilen kriterleri yerine getirmeleri hedeflenmektedir.
1. Kişisel hijyen ilkelerini ve uygulamalarını esas itibarıyla bilir
2. Tuvalet sonrasında veya herhangi bir yere temas sonrasında ellerini usulune uygun olarak sıvı sabun veya köpükle yıkar, kağıt havluyla kurular.
3. Maske, bone ve önlük gibi koruyucu giysileri giyer.
4. Verdiği hizmet sırasında sebep olabileceği hastalıkları, hastalık kaynaklarını ve bulaşma yollarını öğrenir.
5. Hastalıklardan korunma yollarını, bulaşmayı engelleyici kişisel önlemleri ve başkalarının hasta olmaması için yapılması gerekenleri bilir.
6. Konu hakkındaki mevzuatı, mevzuattan kaynaklanan sorumluluklarını ve mevzuatın getirdiği yaptırımları bilir.

İçerik

A. GIDA ÜRETİM PERAKENDE SATIŞ VE SU SEKTÖRÜNDE BULAŞICI HASTALIKLAR

1. Mikrobiyoloji
· Mikrop tanımı
· Çeşitleri
a. Bakteri
b. Virüs
c. Mantar
d. Parazit
· Yaşama ve üreme şartları
· Hastalık yapma güçleri

2. Bulaşma Yolları
· Ağız yolu
· Temas Yolu
a. İnsan-insan
b. Hayvan-insan
c. Eşya-insan
· Hava yolu

3. Enfeksiyon zinciri
· Enfeksiyon kaynağı
· Bulaşma yolu
· Sağlam kişiye bulaşma

4. Sık görülen hastalıklar
· Ağız yolu ile bulaşanlar
· Temasla bulaşanlar(insan-insan, hayvan-insan, eşya-insan)
· Hava yoluyla bulaşanlar

B. GIDA ÜRETİM PERAKENDE SATIŞ VE SU SEKTÖRÜNDE BULAŞICI HASTALIKLARA YÖNELİK KORUYUCU YAKLAŞIMLAR

1. Ağız yolu ile bulaşan hastalıklarda koruyucu yaklaşımlar
· El temizliği
· Tuvalet sonrası temizlik
· Öksürük-aksırık ile gıda bulaşanın önlenmesi

2. Temasla bulaşan hastalıklarda koruyucu yaklaşımlar
· İnsan-insan teması
· Hayvan-insan teması
· Eşya-insan teması

3. Hava yoluyla bulaşan hastalıklarda koruyucu yaklaşımlar
· Damlacıkla bulaşanlar
· Direkt temasla bulaşanlar

C. HİJYEN EĞİTİMİNE İLİŞKİN YASAL DURUM

1. Çalışanlara yönelik yasal durum
a. Çalışanlara yönelik hijyen eğitimi alma mecburiyeti
b. Çalışanlara yönelik hijyen eğitimine ilişkin sorumlulukları
c. Çalışanlara yönelik yaptırımlar

2. İş yeri sahiplerine ve işletenlerine yönelik yasal durum
a. İş yeri sahiplerinin ve işletenlerinin sorumlulukları
b. İş yeri sahiplerinin ve işletenlerinin mecburiyeti
c. İş yeri sahiplerine ve işletenlerine yönelik yaptırımlar