Hakkımızda

Sağlıkla ve güvenli ortamda çalışma hakkı en temel insan haklarından biridir. İş sağlığı ve güvenliği noktasında alınan tedbirler insan hayatına yönelik olduğu için de ayrıca önem taşımaktadır.

Günümüzde iş sağlığı ve güvenliğinde kuralcı yaklaşımdan ziyade iyileştirici ve geliştirici bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiği açıktır. İş dünyasının da bu konuya uyulması gereken bir zorunluluktan ziyade sağlık ve güvenliği destekleyen, verimlilik ve kaliteyi artıran bir araç olarak görmesi gerekir. Ancak böyle bir kültür oluştuğu takdirde iş sağlığı ve güvenliği konusunda sürekli iyileşme ve gelişme sağlamak mümkün olacaktır.

İş sağlığı ve güvenliği konularında şirketlerin yükümlülüklerini yerine getirmelerinde yardımcı olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş uzman bir kuruluş olan İNFON İSTANBUL DESTEK, Siz iş ortaklarımız arasında iş sağlığı ve güvenliği konularında uygulamaya yönelik bilgi ve birikimlerimizi paylaşarak çalışanlarınızın iş sağlığı ve güvenliği konularında gelişimine katkıda bulunarak artı değer katmayı amaçlamaktadır.