Yüksekte Çalışma Eğitimi

Yükseklik kavramı kişiden kişiye değişse de (çoğunlukla bel hizasını geçen yerler) yaralanma ihtimalinin geçerli olduğu her seviye yükseklik olarak tanımlanmıştır. Böylece bir kimsenin adımını atarak çıkamayacağı yerler yüksek olarak kabul edilir.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre, yüksekte çalışanlara oluşabilecek riskler ve bunlardan kaçınma yolları ile güvenli çalışma yöntemleri konularında uygulamalı eğitim verilmesi zorunludur.

Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimlerimizi, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 15 Mayıs 2013 tarih ve 28648 sayılı Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Yapı İşleri Yönetmeliği ve ilgili mevzuat çerçevesinde vermekteyiz.

Yüksekte Çalışma Eğitimleri, Uluslararası Endüstriyel İple Erişim Teknisyeni (IRATA), Yüksekte Çalışma Eğiticisi Sertifikasına sahip A ve B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlarımız ve eğitici eğitimine sahip konusunda uzman eğitmenlerimizle teorik ve uygulamalı olarak yapılmaktadır.

Yüksekte Çalışma Eğitim Konuları

  • Yüksekte Çalışma ile ilgili tanımlar
  • Yüksekte Güvenli çalışmanın yasal dayanakları
  • Düşme durdurma sistemleri
  • Emniyet alma kuralları ( ankrajlama )
  • Toplu korunma uygulamaları ve kişisel koruyucu donanımlar
  • Kişisel koruyucu donanımların kontrol ve bakımı
  • Merdiven, iskele ve platformlarda güvenli çalışma uygulamaları
  • Sık kullanılan düğüm çeşitleri
  • Askıda kalma şoku ve süresi
  • Askıda kalan kişiyi kurtarma yöntemleri

IRATA iple erişim eğitim programları, bünyemizde yer alan
İnfon Danışmanlık nezdinde tarafınıza verilmektedir. Eğitimlerin tamamı IRATA Level 2 ve Level 3 sertifikalarına sahip teknisyen eğitmenler tarafından verilmektedir.

TEKLİF İSTE