Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu kapsamında çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi işveren yükümlülüğündedir.

Yönetmelik doğrultusunda işyerinde sağlıklı çalışma ortamının ve güvenliğin sağlanması ve sürdürülebilmesi için;

İşveren, her işçinin çalıştığı yere ve yaptığı işe özel bilgi ve talimatları da içeren sağlık ve güvenlik eğitimi almasını sağlamak zorundadır. Bu eğitim özellikle:

 • İşe başlamadan önce,
 • Çalışma yeri veya iş değişikliğinde,
 • İş ekipmanlarının değişmesi halinde,
 • Yeni teknoloji uygulanması halinde yapılır.

Eğitim, değişen ve yeni ortaya çıkan risklere uygun olarak yenilenir ve güvenlik riskleriyle ilgili yeterli bilgi ve talimat almaları sağlanır.

Değişen veya ortaya çıkan yeni risklerde dikkate alınarak aşağıda belirtilen düzenli aralıklarla tekrarlanır.

 • Çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri yılda en az 1 defa, 16 saat
 • Tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri 2 yılda en az 1 defa 12 saat
 • Az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri 3 yılda en az 1 defa 8 saat

İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir.

Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği konularında bilgilendirilerek, çalışma alandaki hatalarını minimuma indirmek ve daha güvenli çalışmalarını sağlamak amacı ile gerçekleşen eğitimlerin içerikleri aşağıdaki gibidir;

Genel konular

 • Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
 • İşyeri temizliği ve düzeni,
 • İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar,

Sağlık konuları

 • Meslek hastalıklarının sebepleri,
 • Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
 • Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
 • İlkyardım,
 • Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim,

Teknik konular

 • Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
 • Elle kaldırma ve taşıma,
 • Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 • Ekranlı araçlarla çalışma,
 • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
 • İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
 • Güvenlik ve sağlık işaretleri,
 • Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
 • İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
 • Tahliye ve kurtarma,

Diğer konular (çalışanın yaptığı işe özgü yüksekte çalışma, kapalı ortamda çalışma, radyasyon riskinin bulunduğu ortamlarda çalışma, kaynakla çalışma, özel risk taşıyan ekipman ile çalışma, kanserojen maddelerin yol açtığı olası sağlık riskleri ve benzeri)

TEKLİF İSTE