Sertifikalı İlk Yardım Eğitimi

İlk Yardım Nedir?
Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.

İlk yardımcı kimdir?
İlk yardımın tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta/yaralıya tıbbi araç ve gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle, sağlık ekibi gelinceye kadar, ilaçsız uygulamaları yapan, konuyla ilgili eğitim sonunda ilk yardımcı sertifikası almış kişiyi tanımlar.

İlk yardımın öncelikli amaçları nelerdir?
Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak, Hasta/yaralının durumunun kötüleşmesini engellemek, İyileştirmeyi kolaylaştırmak ilk yardımın öncelikli amaçlarıdır.

Eğitim sonunda kazanılması hedeflenen davranış şekilleri :

 • İşletmede mevcut tüm ilkyardım malzemeleri ve cihazları kullanarak acil durumlarda kazazedelere
 • ilkyardım uygulamaları yapabilme becerisine sahip olmak
 • İşletmede bulunan tüm ilkyardım malzemelerini efektif olarak kullanarak kurtarma yapabilme
 • becerisine ulaşmak
 • Acil durum Planında yer alan İlkyardım ekibinde içinde yapacağı görevin doğru olarak anlaşılması
 • Ekip olma ve ekip ruhu geliştirilmesi eğitimi ve uygulamaları
 • Sedyeli ve sedyesiz kazazede taşıma eğitimi ve uygulamaları
 • Temel ilkyardım bilgisine sahip olama
 • Telsiz ile irtibat kurabilme
 • İşletme acil durum kaçış planına hâkim,
 • İşletme içi adres bilgisine hâkim olmak.
 • Acil durum sonrası rapor hazırlayabilme.

Eğitim İçeriği:

 • Temel ilkyardım eğitimi
 • İşletmede bulunan tüm ilkyardım malzemelerini kullanma uygulaması
 • Acil durum Planında yer alan İlkyardım ekibi personeline, vardiyalara göre acil durumlardaki
 • İlkyardım ekibi içinde yapacağı görevin anlatılarak uygulamalarının yaptırılması
 • Ekip olma ve ekip ruhu geliştirilmesi eğitimi ve uygulamaları
 • Senaryolar üzerinden ilkyardım uygulamaları yaptırılması
 • Sedyeli ve sedyesiz kazazede taşıma eğitimi ve uygulamaları
 • Temel ilkyardım bilgisi eğitimi
 • Telsiz ile irtibat kurmayı öğrenmek
 • İşletme acil durum kaçış planına eğitimi
 • İşletme içi kroki ve adres bulma çalışmaları,
 • İlkyardım malzeme bakımı
 • Acil durum sonrası rapor hazırlama eğitimi

Sertifikalı eğitimler, bünyemizde yer alan İnfon Danışmanlık tarafından verilmektedir.

Eğitimlerin sonunda Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan sınavda başarılı olan kursiyerlerimiz Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikayı almaya hak kazanmaktadır.

MEB onaylı eğitimler, bünyemizde yer alan İnfon Danışmanlık nezdinde tarafınıza verilmektedir. Eğitimlerin sonunda Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan sınavda başarılı olan kursiyerlerimiz MEB onaylı sertifikayı almaya hak kazanmaktadır.

TEKLİF İSTE