Ergonomi Bilinç Eğitimi

Ergonomi, iş bilimi anlamına gelmektedir. Ergonomi insan ve yaşadığı çevresi arasındaki uyumdur. İş yaşamında ergonomi, çalışanların ruhsal ve bedensel sağlığı kadar motivasyon ve iş verimi için de çok önemlidir. Çalışanları solunum yolları hastalıklarından sonra doktora götüren en sık ikinci neden olan kas iskelet sistemi rahatsızlıkları aynı zamanda çalışanların en çok rapor alarak işten uzaklaşmalarına ve iş gücü kayıplarına neden olmaktadır. Çalışanları bel-bacak ağrısı, omuz ağrısı, boyun ağrısı, ellerde karıncalanma, vb rahatsızlıklardan korumak için büroda oturarak çalışanlar ile ayakta ağır kaldıranlara yönelik ergonomi eğitimlerimizin içerikleri aşağıdadır;

 • Bazı Kas İskelet Sistemi Rahatsızlıkları
 • Bedenin uygunsuz duruşu, uygunsuz duruşlara örnekler
 • Fiziksel ve işle ilgili ergonomik rahatsızlıklar.
 • Kimler kişisel faktörler nedeniyle kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının geliştirilmesinde büyük bir riske sahiptir?
 • Kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının belirtileri nelerdir?
 • Eğer kas iskelet sistemi rahatsızlığının belirtilerini yaşıyorsanız ne yapmalısınız?
 • Kas iskelet sistemi rahatsızlıklarından nasıl kaçınırsınız?

4857 Sayılı İş Kanununda İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yönetmeliklerde işveren, çalışanın sağlığını ve güvenliğini korumak amacıyla kas iskelet risklerinin belirlenmesi ve önlenmesi için, ergonomi eğitimi ve ergonomik iyileştirmeleri yapma ve her türlü önlemi alma konusunda yükümlü kılınmıştır.

 • Zorlayıcı travmalar ve korunma yolları,
 • Doğru oturuş,
 • Gözlerin korunması,
 • Gözleri en az yoran yazı karakterleri ve renkler,
 • Çalışma sırasında gözleri kısa sürelerle dinlendirme alışkanlığı,
 • Gözlerin, kas ve iskelet sisteminin dinlendirilmesi,
 • Ara dinlenmeleri
TEKLİF İSTE