Acil Durum Eylem Planlarının Covid-19 ile Güncellenmesi

İnfluenza virüslerinin yol açtığı bir solunum yolu hastalığı olan, özellikle sonbahar ve kış aylarında görülen mevsimsel olarak seyreden influenza (grip) zaman zaman pek çok kişinin ölümüyle sonuçlanan salgınlara neden olurken zaman zamanda küresel çapta görülen ve pandemi olarak adlandırılan salgınlara yol açabilmektedir. İnfluenza virüslerinin genetik yapısında meydana gelen değişikliklere bağlı olarak yeni tipte bir influenza virüsü ortaya çıkabilmekte ve insandan insana kolayca geçiş yeteneği kazanabilmektedir. Yeni tipte influenza virüsü ile daha önce hiç teması olmayan ve/veya virüsün yol açacağı enfeksiyonun gelişmesine yatkın olan kişilerin önemli bir kısmının etkilenmesiyle pandemi ortaya çıkabilmektedir. Ülkemizde de nüfusun büyük çoğunluğunu etkileyebilecek böyle bir pandemi ihtimaline karşı iş yerleri, okullar, hastaneler, sosyal ve toplu yaşam alanları vb. tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca tedbir alınması gerekmektedir.

Virüsün ne zaman ortaya çıkacağını, virüsün özelliğini, kimi etkileyeceğini, ne kadar süreceğini, elimizdeki ilaçların etkili olup olmayacağını, aşının olup olmayacağını, ne zaman hazır olacağını, pandeminin hangi şiddette olacağını bilmiyoruz. Bu nedenle; pandemik virüsün yayılımını önlemek için koruma ve kontrol uygulamaları iş yaşamını da olumsuz etkileyebilecektir. Bu uygulamalar, izolasyon, sosyal faaliyetler ve seyahat kısıtlamaları şeklinde olabilir. Pandemik influenza gibi salgınlarda aile bireylerinin hastalanması, eğitim ve öğretime ara verilmesine bağlı olarak çocuk bakımı gibi nedenler ile işe devamsızlık oranları %40 a kadar yükselebilmektedir. Hızla yayılan pandemi sırasında mal ve hizmet transferlerinde önemli aksaklıklar ile karşılaşılabilir. Özetle kötü bir senaryoda işin durması sonucu iş yerinin kapanması ve geçici işsizlik nedeniyle ekonomik sorunlar ile birlikte sosyal destek programlarına olan gereksinim artacaktır. Pandemi durumunda ortaya çıkabilecek olan olumsuzlardan iş yerlerinin en az düzeyde etkilenmeleri için “Afet Durumlarında Acil Eylem Planı” benzeri Pandemik İnfluenza faaliyet planı hazırlanması gerekmektedir.

Firmalara özel olarak düzenlenen Risk Değerlendirme Raporu ve Acil Durum Eylem Planları için irtibata geçebilirsiniz.

TEKLİF İSTE