Temel Deprem Bilici Eğitimi

Türkiye sahip olduğu tektonik, sismik, topografik ve iklimsel yapısı gereği doğal afetlerle sıklıkla karşı karşıya kalan bir ülke. Su baskını, sel, çığ, heyelan, yangın ama en önemlisi deprem…

Ülkemiz depremlerde insan kaybı açısından dünyada üçüncü, etkilenen insan sayısı açısından sekizinci sırada. Ortalama olarak her yıl büyüklüğü 5 ile 6 arasında değişen en az bir deprem yaşanmakta…

Büyük can kaybına ve geniş çaplı hasara neden olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi, ülkemizde afet yönetimi konusunun ne kadar önemli olduğunu acı bir şekilde ortaya koymuştur.

Bu kapsamda “İşyerlerinde Temel Deprem Bilinci Kazandırma” misyonu ile yola çıkmış ve ilgili kurumlar ile yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde Deprem Bilinçlendirme Eğitimlerini iş ortaklarımıza sunmaya çalışmaktayız.

Gerek düzenlediğimiz toplu konferanslar, gerekse firma bazlı yerinde eğitimler ile başta deprem olmak üzere ülkemizde sıkça görülen afetlere yönelik olarak, afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışları bireylere kazandırmayı hedeflemekteyiz.

Konferans ve yerinde eğitimler ile ilgili bizimle irtibata geçebilirsiniz.

TEKLİF İSTE